Ogłoszenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnie planuje rozpocząć realizację programów:

  1. Opieka wytchnieniowa w ramach pobytu dziennego – edycja 2023,
  2. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023.

Osoby zainteresowane proszone są o wstępne zgłaszanie się do tut. GOPS telefonicznie lub osobiście do 4 listopada 2022 roku do godziny 14.00.