Dodatek Osłonowy

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego będą przyjmowane oraz wydawane w Świetlicy Urzędu Gminy od dnia 11-01-2022r. w godzinach od 8:00 do 15:00.

Dodatek osłonowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł, oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Jeśli wniosek zostanie złożony do 31 stycznia, wypłata dodatków zostanie realizowana w dwóch równych ratach – do 31 marca i do 2 grudnia. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, ale nie później, niż do 31 października, cały zwrot zostanie przekazany do 2 grudnia.

Więcej informacji pod adresem https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy

Materiały do pobrania pod adresem https://www.gov.pl/web/klimat/do-pobrania