Dodatek Osłonowy – edycja 2024r.

Dodatek osłonowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł, oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Dodatek osłonowy przysługuje osobom za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. i jest wypłacany jednorazowo w terminie do 30 czerwca 2024 r.

Wniosek o dodatek należy złożyć do 30 kwietnia 2024r.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wzór wniosku pod adresem https://dziennikustaw.gov.pl/D2024000005901.pdf