RZĄDOWY PROGRAM DLA RODZIN WIELODZIETNYCH – KARTA DUŻEJ RODZINY

grafika przedstawiająca rodzinę z dziećmi

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to funkcjonujący od 16 czerwca 2014 r. system zniżek dla rodzin wielodzietnych.

O przyznanie Kart mogą ubiegać się rodziny, które utrzymują co najmniej trójkę dzieci (dotyczy to również rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka) – niezależnie od dochodu, a od 1 stycznia 2019 r. także wszyscy rodzice, którzy kiedykolwiek na swoim utrzymaniu posiadali co najmniej troje dzieci.


Do otrzymania Karty Dużej Rodziny uprawnieni są członkowie rodziny wielodzietnej:

– rodzice mający na utrzymaniu co najmniej troje własnych dzieci,

– rodzice, którzy kiedykolwiek na swoim utrzymaniu posiadali co najmniej troje dzieci,

– małżonkowie, mający na utrzymaniu co najmniej troje dzieci,

– dzieci pozostający na utrzymaniu rodziców – do ukończenia 18. roku życia lub do ukończenia 25. roku życia, jeżeli pobierają naukę w szkole lub szkole wyższej,

– dzieci pozostający na utrzymaniu rodziców – bez względu na wiek, jeżeli legitymują się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Pliki do pobrania:

2. DSR_Informacja_o_osobach_mogących_wyświetlać_Kartę_w_formie_elektronicznej_-_ZKDR-04

3. DSR_Oświadczenie_dotyczące_władzy_rodzicielskiej_-_ZKDR-03

4. Oświadczenie_o_planowanym_terminie_ukończenia_nauki_w_szkole_lub_szkole_wyższej_-_ZKDR-01

5. DSR_Oświadczenie_o_pozostawaniu_w_dotychczasowej_rodzinie_zastępczej_lub_rodzinnym_domu_dziecka_-_ZKDR-02

grafika przedstawiająca rodzinę z dziećmi

Komplet informacji na stronie internetowej – rodzina.gov.pl

Karta dużej rodziny - Ważna informacja

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny, informujemy, iż od dnia 9 czerwca 2021r. wszystkie aktywne Ogólnopolskie Karty Dużej Rodziny uzyskają formę elektroniczną. Każdy posiadacz aktywnej Karty (niezależnie, czy posiadał Kartę w formie tradycyjnej, elektronicznej, czy obu) będzie mógł wyświetlić ją w aplikacji mObywatel. Jednocześnie informujemy, iż aplikacja mKDR zostanie zamknięta z końcem czerwca 2021r. Elektroniczna KDR zostanie przeniesiona do publicznej aplikacji mobilnej mObywatel. Do aktywowania aplikacji mObywatel wymagane jest posiadanie Profilu Zaufanego. Osoby, które nie mają dostępu do aplikacji mObywatel (np. cudzoziemcy), będą musiały pozostać przy Kartach tradycyjnych.
Ponadto od 9 czerwca 2021r. opłata za duplikat i za domówienie tradycyjnej formy karty będzie wynosiła 10 zł.