Zajęcia w Placówce opiekuńczo – specjalistycznej w Gminie Olesno

Rozwój umiejętności i zainteresowań.

Zajęcia w Placówce opiekuńczo – specjalistycznej w Gminie Olesno są dla wychowanków ciekawym urozmaiceniem czasu. Mają one na celu wspomaganie rozwoju, skłaniają do twórczego myślenia, rozwijają zainteresowania i umiejętności.
Wychowankowie mogą liczyć na codzienną pomoc podczas odrabiania prac domowych, jak również w przygotowaniach do lekcji z bieżącego materiału. Pomiędzy nauką, a spotkaniami ze specjalistami jest również czas na świetną zabawę. Dzieci bardzo chętnie wykonują wszelkiego rodzaju prace plastyczne i techniczne.