PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY DOMOWEJ

INFORMATOR lipiec 2022 -BAZA TELEADRESOWA PODMIOTÓW ORAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH REALIZUJĄCYCH ODDZIAŁYWANIA WOBEC OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

Ogłoszenie w związku z organizowanym „Tygodniem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”

Plakat - MITY NA TEMAT PRZEMOCY, CO MOŻESZ ZROBIĆ, KIEDY DOŚWIADCZASZ PRZEMOCY?

Przemoc w rodzinie to sprawa prywatna i nie należy się do niej wtrącać
NIEPRAWDA

Przemoc, wykorzystywanie, bicie, krzywdzenie osób bliskich jest przestępstwem, tak samo groźnym i podlegającym karze jak przemoc wobec obcych. Wspólne zamieszkiwanie nie daje ni­komu prawa do stosowania przemocy, nie zwalnia z odpowiedzialności prawnej.

Przemoc jest wtedy gdy są widoczne ślady
NIEPRAWDA

Nie trzeba mieć siniaków i złamanych kości, aby być ofiara przemocy domowej. Ponizanie, obelgi czy zaniedbanie bolą tak samo jak bicie.

Przemoc dotyczy tylko marginesu społecznego
NIEPRAWDA

Przemoc występuje we wszystkich grupach społecznych, niezależnie od wykształcenia czy sytuacji materialnej.

Osoby doświadczające przemocy akceptują ją
NIEPRAWDA

Ofiary przemocy w rodzinie nie chcą być źle traktowane przez swoich bliskich. Ofiary zawsze próbują się bronić, ich działania są jednak mało skuteczne. Nieracjonalne strategie obronne, w konsekwencji powodują nasilenie przemocy.

Przemoc, jako jednorazowy incydent nigdy się nie powtórzy
NIEPRAWDA

Przemoc niemal nigdy nie jest pojedynczym wydarzeniem. Przemoc ma tendencję do powtarzania i nasila się z czasem. Nie wolno biernie czekać i łudzić się że przemoc sama się skończy.

Przyczyna przemocy jest alkohol
NIEPRAWDA

Uzależnienie od alkoholu nie zwalnia od odpowiedzialności za działania dokonane pod jego wpływem. Często sprawcy przemocy usprawiedliwiają swoje zachowanie problemem alkoholowym by uniknąć odpowiedzialności.

Nie można zmienić swojego losu
NIEPRAWDA

Nawet po wielu latach można przerwać przemoc. Nigdy nie jest za późno, aby powiedzieć NIE.


Co możesz zrobić, kiedy doświadczasz przemocy?

 • Porozmawiaj z kimś, komu ufasz – przełam milczenie. Zwróć się o pomoc do przyjaciół, rodziny, sąsiadów. Nie wstydź się. Za przemoc odpowiedzialny jest ten, kto Cię krzywdzi, a nie Ty.
 • Nie usprawiedliwiaj przemocy – Nikt nie ma prawa Cię krzywdzić. Przemoc jest przestępstwem na które należy reagować.
 • Szukaj pomocy u specjalistów – Zwróć się o pomoc do specjalistów zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej, powiatowego centrum pomocy rodzinie, punktu interwencji kryzysowej, punktów konsultacyjnych (baza adresowa znajduje się na ostatniej stronie ulotki).
 • Wzywaj policję (997 lub 112) – w każdej sytuacji zagrożenia – za każdym razem domagaj się wypełnienia Niebieskiej Karty. Masz prawo do zapewnienia bezpieczeństwa.
 • Uwierz, że masz siły aby zmienić swoje życie. Przy wsparciu specjalistów pokonasz przemoc i zapewnisz bezpieczeństwo i spokój dla siebie i swoich najbliższych.
Ulotka - Ośrodek pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Ośrodek pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska (były hotel pielęgniarek)

14 641 02 05 lub 14 642 44 15

504 704 933 lub 12 421 22 88

W ośrodku można otrzymać bezpłatną pomoc:

Pracownik Pierwszego Kontaktu:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8.00-15.00

środa: 13.00-20.00

sobota: 8.00-12.00

Psycholog i Prawnik – po wcześniejszym ustaleniu godziny z pracownikiem pierwszego kontaktu.

część dalsza ulotki - Oferta Ośrodka

Oferta ośrodka:

 • Specjalistyczna pomoc prawna
 • Specjalistyczna pomoc psychologiczna (w tym psychoterapia oraz dostęp do osoby pierwszego kontaktu)
 • Pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową, także na zasadach indywidualnego kształcenia
 • Pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych, w tym przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych
 • Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania
 • Finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie jest użytkowany przez inne osoby
 • Dostosowanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa
 • Finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem ww. spraw
 • Pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej
Ulotka - Przemoc wobec rodziny jest poważnym przestępstwem

Przemoc wobec rodziny jest poważnym przestępstwem. Jeśli krzywdzisz najbliższych, spotyka Cię kara!

NIKT NIE MA PRAWA BIĆ ANI PONIŻAĆ rodziny. Jeśli to robisz – narażasz się na surową karę. Nowe przepisy nakazują policji, prokuraturze i innym służbom z pełną determinacją ścigać sprawców przemocy domowej.

ZREZYGNUJ ze stosowania przemocy – zanim będzie za późno. Zanim żona odejdzie, a dzieciom stanie się krzywda.

ZREZYGNUJ bo czeka Cię kara za niegodne czyny. Może trafić do więzienia.

PO ZMIANACH PRAWA ŚCIGANIE SPRAWCÓW PRZEMOCY w rodzinie jest dużo łatwiejsze. Jeszcze nie jest za późno, by zaprzestać przemocy i odbudować więzy rodzinne.

JEŚLI PODEJMIESZ TAKĄ DECYZJĘ, MOŻESZ LICZYĆ NA POMOC SPECJALISTÓW I WSPARCIE DLA ZMIAN W TWOJEJ RODZINIE. TO LEPSZY POMYSŁ NIŻ KŁOPOTY Z POLICJĄ, PROKURATURĄ I SĄDEM.

Plakat - ten zespół powstał po to, by pomóc Twojej rodzinie!

Ten zespół powstał po to, by pomóc Twojej rodzinie! Przeczytaj, zanim zostaniesz ukarany!

W KAŻDEJ GMINIE POWSTAŁ ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY. To grupa profesjonalistów – policjantów, psychologów, pracowników pomocy społecznej i służby zdrowia. Łączy ich wspólny cel – rozwiązywanie problemu przemocy w konkretnych rodzinach. Dzięki zmianom prawa osoby krzywdzone mogą liczyć na skuteczną pomoc i wsparcie.

Grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy domowej - 14 642 44 15

GRUPA WSPARCIA DLA KOBIET DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY DOMOWEJ

Zapraszamy na spotkania grupy wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy domowej.

W każdy trzeci czwartek miesiąca, godz. 16.15

Miejsce spotkania: Centrum Osiedlowe ul. Spadowa 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska (przy os. Westerplatte na drodze osiedlowej pomiędzy C.H. Dąbrowiak a Starostwem Powiatowym)

Jeżeli:

 • odczuwasz bezradność, lęk
 • tracisz ufność i nadzieję
 • obawiasz się osoby najbliższej
 • ktoś bliski Cię poniża, rani, grozi

Udział w grupie jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy!!!

Dodatkowe informacje: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. B. Joselewicza 5, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, Tel. 14 642 44 15.