Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnie prowadzi do dnia 13-11-2023r. nabór do programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2024.

Więcej informacji na temat programu na https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Ponadto prosimy o wypełnienie ankiety