Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnie realizuje pomoc w formie produktów żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Wymagane kryterium do otrzymania pomocy:

  • w przypadku osoby samotnie gospodarującej, kryterium dochodowe nie może przekroczyć 1402 zł,
  • w przypadku osób w rodzinie kryterium dochodowe nie może przekroczyć 1056 zł na osobę w rodzinie.