Zaproszenie na Festyn Rodzinny

Wójt Gminy Olesno oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnie zaprasza zainteresowane osoby na Festyn Rodzinny który odbędzie się w dniu 22.09.2023r. od godz. 14.00 do godz. 17.00 na boisku: „Orlik”.
Wstęp wolny
Podczas Festynu zostanie omówiona działalność Placówki Wsparcia Dziennego „Dla dobra dzieci – utworzenie placówki opiekuńczo-specjalistycznej w Gminie Olesno” oraz będzie możliwość uzyskania informacji dotyczącej rekrutacji nowych dzieci do PWD.

Festyn zaproszenie

Nabór na stanowisko wychowawcy w placówce wsparcia dziennego „Dla dobra dzieci – utworzenie placówki opiekuńczo-specjalistycznej w Gminie Olesno”

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnie ogłasza nabór na stanowisko wychowawcy w placówce wsparcia dziennego „Dla dobra dzieci – utworzenie placówki opiekuńczo-specjalistycznej w Gminie Olesno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, ”, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie. Więcej informacji na stronie https://bip.malopolska.pl/gopswolesnie,a,2331228,nabor-na-stanowisko-wychowawcy-w-placowce-wsparcia-dziennego-dla-dobra-dzieci-utworzenie-placowki-op.html

Rozeznanie rynku – dostawa papieru ksero A4

Zaproszenie do złożenia ofert – Dostawa papieru ksero A4 w ramach projektu pt. „Dla dobra dzieci – utworzenie placówki opiekuńczo-specjalistycznej w Gminie Olesno” realizowanego w ramach RPO Województwa Małopolskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegóły pod adresem: https://bip.malopolska.pl/gopswolesnie,a,2322826,rozeznanie-rynku-dostawa-papieru-ksero-a4.html

Rozeznanie rynku.

Zaproszenie do złożenia ofert na dostawę pomocy dydaktycznych – gier dydaktycznych w ramach projektu pt. „Dla dobra dzieci – utworzenie placówki opiekuńczo-specjalistycznej w Gminie Olesno” realizowanego w ramach RPO Województwa Małopolskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji na: https://bip.malopolska.pl/gopswolesnie,a,2318769,rozeznanie-rynku.html