Otwarcie Placówki Opiekuńczo-Specjalistycznej w Gminie Olesno

W dniu 22 lutego 2021 roku nastąpiło uroczyste otwarcie placówki „Dla dobra dzieci placówka opiekuńczo-specjalistyczna dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Olesno”. Otwarcie odbyło się w reżimie sanitarnym w wąskim gronie osób z uwagi na pandemię i obostrzenia. Otwarcia dokonał Wójt Gminy Olesno Pan Witold Morawiec, przewodniczący Rady Gminy Olesno Pan Andrzej Szczebak oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnie Pani Anna Kmiecik-Czupryna.

Placówka będzie działać codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 18.00.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnie zapewniła, że dzieci i młodzieży – uczestnicy zajęć placówki będą:

– otrzymywać wsparcie w codziennym odrabianiu lekcji i nauce

– nabędą cenne umiejętności poprzez organizowane zajęcia edukacyjne, artystyczne i rekreacyjne

– poszerzą horyzonty swoich zainteresowań poprzez organizowane zajęcia wyjazdowe

– uczestniczyć będą w realizowanych działaniach, otrzymają wsparcie wychowawcy

– rozwijać będą m. in. kompetencje społeczne, kulturalne,

– będą mieli możliwość skorzystania z fachowej pomocy specjalistów m. in.: psychologa, logopedy, pedagoga.