Informacja

Wójt Gminy Olesno informuje, o możliwości uzyskania pomocy w formie
produktów żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Podprogram 2021 Plus.

Więcej informacji tutaj.

Potrzebne dokumenty:

Część A

Część B

Oświadczenie