Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

W dniu 02 kwietnia 2021 roku Gminny Ośrodek

Pomocy Społecznej w Oleśnie będzie zamknięty.

Zarządzenie Nr 13/2021r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnie z dnia 29 marzec 2021r.