Komunikat dotyczący pomocy dla osób wyłącznie samotnych, starszych, niepełnosprawnych.

KOMUNIKAT dotyczący pomocy dla osób wyłącznie samotnych, starszych, niepełnosprawnych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnie informuje, że w związku z obecną kryzysową sytuacją spowodowaną zagrożeniem koronawirusem COVID-19 osoby wyłącznie samotne, starsze, niepełnosprawne potrzebujące niezbędnej pomocy w zakresie zaopatrzenia w artykuły spożywcze lub leki, mogą kontaktować się z tutejszym GOPS pop numerem telefonu 14 6411-082 w godz. 7.30-15.30