„Łamiemy Bariery”

Plakat - Spółdzielnia Socjalna Serwis "ŁAMIEMY BARIERY"

Plakat - Spółdzielnia Socjalna Serwis "ŁAMIEMY BARIERY"

Plakat - Spółdzielnia Socjalna Serwis "ŁAMIEMY BARIERY"

Spółdzielnia Socjalna Serwis

„ŁAMIEMY BARIERY”

OFERUJEMY:

  • Płatne staże
  • Bony szkoleniowe
  • Stypendium szkoleniowe
  • Zwroty kosztów dojazdu na staże i szkolenia
  • Pośrednio pracy, doradztwo zawodowe i psychologiczne, trenera zatrudnienia wspieranego

Zapraszamy osoby z Małopolski do 29 r.ż., bierne zawodowo, które jednocześnie nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w szczególności osoby z niepełnosprawnością lub z obszarów wiejskich, słabo zaludnionych*

CZAS TRWANIA PROJEKTU: 1.10.2019 – 31.03.2021

Przyjmowanie zgłoszeń do projektu będzie się odbywać w ściśle określonych terminach.

wysokość wkładu UE w projekt: 785 396,27 zł

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji i uczestnictwa w projekcie:

Biuro projektów Spółdzielni Socjalnej Serwis

Ul. Bitwy o Wal Pomorski 1, 33-100 Tarnów

Tel. 574 084 886

www.lamiemybariery.pl