Nabór na stanowisko wychowawcy w placówce wsparcia dziennego „Dla dobra dzieci – utworzenie placówki opiekuńczo-specjalistycznej w Gminie Olesno”

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnie ogłasza nabór na stanowisko wychowawcy w placówce wsparcia dziennego „Dla dobra dzieci – utworzenie placówki opiekuńczo-specjalistycznej w Gminie Olesno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, ”, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie. Więcej informacji na stronie https://bip.malopolska.pl/gopswolesnie,a,2331228,nabor-na-stanowisko-wychowawcy-w-placowce-wsparcia-dziennego-dla-dobra-dzieci-utworzenie-placowki-op.html