Ogłoszenie o naborze na asystenta rodziny

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnie ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny.

Szczegółowe informacje znajdują się na: https://bip.malopolska.pl/gopswolesnie,a,2102422,ogloszenie-o-naborze-na-asystenta-rodziny.html

Wynik naboru na stanowisku asystenta rodziny: https://bip.malopolska.pl/gopswolesnie,a,2114906,wynik-naboru-na-stanowisko-asystenta-rodziny.html