Prośba o wycenę usługi transportowej.

W związku z realizacją przez Gminę Olesno  , reprezentowaną przez Realizatora: GOPS  w Oleśnie  ul. Długa 18, projektu: Dla dobra dzieci – utworzenie placówki opiekuńczo-specjalistycznej w Gminie Olesno współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, proszę o wycenę usługi  transportowej przewozu uczestników i uczestniczek projektu  uczęszczających do placówki .  Odebranie uczestników z miejscowości zamieszkania i dostarczenie ich do placówki Zamawiającego oraz odwiezienia uczestników do ich miejscowości zamieszkania. W ramach wykonywania usługi przewozu Wykonawca zapewnia również opiekuna dla dzieci na czas przewozu.

 W załączeniu szczegółowe informacje. Informację zwrotną proszę przesłać do dnia: 12.02.2021 r.

Prośba o Szacowanie -usługa transportowa Olesno

Formularz szacowania usługa transportowa Olesno