Rozeznanie rynku – dostawa papieru ksero A4

Zaproszenie do złożenia ofert – Dostawa papieru ksero A4 w ramach projektu pt. „Dla dobra dzieci – utworzenie placówki opiekuńczo-specjalistycznej w Gminie Olesno” realizowanego w ramach RPO Województwa Małopolskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegóły pod adresem: https://bip.malopolska.pl/gopswolesnie,a,2322826,rozeznanie-rynku-dostawa-papieru-ksero-a4.html