Rozeznanie rynku.

Zaproszenie do złożenia ofert na dostawę pomocy dydaktycznych – gier dydaktycznych w ramach projektu pt. „Dla dobra dzieci – utworzenie placówki opiekuńczo-specjalistycznej w Gminie Olesno” realizowanego w ramach RPO Województwa Małopolskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji na: https://bip.malopolska.pl/gopswolesnie,a,2318769,rozeznanie-rynku.html