Świadczenie usług cateringowych – zapytania ofertowe

Świadczenie usług cateringowych – zapytania ofertowe

Szczegóły na: https://bip.malopolska.pl/gopswolesnie,a,1958053,swiadczenie-uslug-cateringowych.html
INFORMACJA – w terminie wskazanym w wyżej wymienionym zapytaniu ofertowym nie wpłynęła żadna oferta.
Ponowne zapytanie ofertowe dot. usług cateringowych znajduje się pod adresem: https://bip.malopolska.pl/gopswolesnie,a,1964557,zapytanie-ofertowe-swiadczenie-uslug-cateringowych.html