TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

Od 20 lutego br. do 26 lutego br. wzorem lat ubiegłych jest realizowania kampania pn. „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” zainicjowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Jej głównym celem jest rozpowszechnienie wiedzy na temat praw przysługujących osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Bardzo ważnym aspektem jest fakt, iż pomoc nie kończy się na jednej poradzie. Osoby pokrzywdzone przestępstwem mają możliwości skorzystania ze wsparcia podmiotów, które świadczą pomoc materialną i niematerialną finansową z Funduszu Sprawiedliwości. Aktualna lista organizacji dostępna jest na stronie: funduszsprawiedliwości.gov.pl .

Dyżury w ramach przedsięwzięcia wyznaczył również Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej (więcej informacji pod adresem:https://www.dabrowatar.sr.gov.pl/tydzien-pomocy-osobom-pokrzywdzonym-przestepstwem-ogloszenie,new,mg,1.html,791).