Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnie współorganizuje w dniach 17 -20 listopad 2023 r. wraz z Biblioteką Publiczną w Oleśnie oraz z Tarnowskim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Osób Doznających Przemocy Domowej

Wystawę fotografii pn.:  PoGodność (o)ZNAKI (prze)MOCY

Wystawę można oglądać w tych dniach w Gminnej Bibliotece Publicznej w Oleśnie.

Serdecznie zapraszamy

PoGodność, (o)ZNAKI (prze)MOCY-1