PoGodność (o)ZNAKI (prze)MOCY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnie w związku z wykładem i wystawą pn.: PoGodność (o)ZNAKI (prze)MOCY, która miała miejsce w dniu 17 listopada w 2023r. w Gminnej Bibliotece Publicznej składa serdeczne podziękowania za pomoc i zaangażowanie w przygotowanie wystawy: Pani Dyrektor Małgorzacie Morawiec wraz z pracownikami Gminnej Bibliotece Publicznej w Oleśnie oraz Pani Dyrektor Lucynie Kądzielawa Centrum Usług Wspólnych w Oleśnie za zorganizowanie transportu dla  uczniów Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Brniu. Szczególne podziękowania kierujemy na ręce DyrektoraZespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w BrniuPana Jarosława Boryczka i nauczycieli za tak liczne przybycie. Dziękujemy również Pani Ewelinie Lasko Dyrektor Tarnowskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Osób Doznających Przemocy Domowej za bardzo wymowny wykład oraz oprowadzenie po wystawie.