INFORMACJA

INFORMACJA - uzyskanie pomocy w formie produktów żywnościowych

INFORMACJA

Wójt Gminy Olesno informuje, o możliwości uzyskania pomocy w formie produktów żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Wnioski i oświadczenia w sprawie wydania skierowania do otrzymania żywności będą przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Oleśnie w terminie od 2 grudnia 2019 r. do 6 grudnia 2019 roku, w godz. 8.00 – 15.00.

Kryterium uprawniające osobę najbardziej potrzebującą do otrzymania pomocy wynosi:

  • W przypadku osoby samotnie gospodarującej kryterium dochodowe nie może przekroczyć 1 402 zł,
  • W przypadku osób w rodzinie kryterium dochodowe nie może przekroczyć 1 056 zł na osobę w rodzinie, przy jednoczesnym spełnieniu i udokumentowaniu co najmniej jednej z okoliczności z art. 7 ustawy o pomocy społecznej między innymi: ubóstwo, bezrobocie, długotrwała choroba, niepełnosprawność, przemoc w rodzinie.

Do wniosku należy przedłożyć dochody netto za miesiąc listopad 2019 r. W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego należy przedłożyć aktualny nakaz płatniczy z gminy na terenie której jest położony grunt rolny i dowód wpłaty ostatniej składki ubezpieczeniowej z KRUS.