Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych – schroniska

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych (kobiet oraz mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Olesno.

Brak terminu składania ofert.

1. Zapytanie ofertowe

2. Załącznik nr 1- Formularz oferty

3. Załącznik nr 2 – Oświadczenie

4. Załącznik nr 3 – Wzór umowy na zakup usługi w zakresie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym