Ogłoszenie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnie informuje, że rozpoczął przyjmowanie wniosków do Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. oraz do Programu ” Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” edycja 2024.