Program Rządowy „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

POSIŁEK w szkole i w domu - program rządowy

Program Rządowy

Posiłek w szkole i w domu”
na lata 2019-2023

Program „Posiłek w szkole i w domu” skierowany jest zarówno do dzieci, uczniów jak  i osób starszych.

Gmina Olesno na realizację Programu Rządowego na rok 2021 uzyskała dotację
w wysokości
46 934,00  zł.  Całkowity koszt programu na rok 2021 wynosi 78 224,00 zł.

W ramach Programu przewiduje się udzielenie pomocy w jednej z trzech form:
1) posiłek;
2) świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności;
3) świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

Z programu mogą skorzystać osoby i rodziny spełniające warunki otrzymania pomocy określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniające kryterium dochodowe w wysokości do 150 %  kryterium dochodowego tj:

  • osoba samotnie gospodarująca – 1051,50 zł.

  • osoba  w rodzinie – 792,00 zł. (na osobę w rodzinie)

Szczegółowe informacje na temat możliwości otrzymania wsparcia w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu można uzyskać pod numerem telefonu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnie tel. 14 641 10 82