Zakład Aktywności Zawodowej -poszukuje pracowników

Zakład Aktywności Zawodowej -poszukuje pracowników

W związku z planowanym utworzeniem na terenie powiatu dąbrowskiego
Zakładu Aktywności Zawodowej (ZAZ) dla osób z niepełnosprawnością
informujemy, iż Stowarzyszenie Akademia Sukcesu prowadzi nabór na
stanowiska pracy dla osób posiadających:

– znaczny stopień niepełnosprawności

 lub

– umiarkowany stopień niepełnosprawności o symbolu 02-P _lub/i _ 01-U
_lub/i_ 12C

Deklaracje podjęcia zatrudnienia w ZAZ można składać w:

– każdym ośrodku pomocy społecznej na terenu powiatu dąbrowskiego,

– Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej

– bezpośrednio do przedstawicieli Stowarzyszenia Akademia Sukcesu.

Szczegółowe informacje na temat działalności ZAZ można uzyskać
kontaktując się pod numerem telefonu: 782 340 641. Podjęcie
zatrudnienia w ZAZ jest niewątpliwą szansą na aktywizację zawodową
i społeczną osób z niepełnosprawnością a oferowane wsparcie
dostosowane jest do indywidualnych.

Plakat-ZAZ