TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

Od 20 lutego br. do 26 lutego br. wzorem lat ubiegłych jest realizowania kampania pn. „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” zainicjowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Jej głównym celem jest rozpowszechnienie wiedzy na temat praw przysługujących osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Bardzo ważnym aspektem jest fakt, iż pomoc nie kończy się na jednej poradzie. Osoby pokrzywdzone przestępstwem mają możliwości skorzystania ze wsparcia podmiotów, które świadczą pomoc materialną i niematerialną finansową z Funduszu Sprawiedliwości. Aktualna lista organizacji dostępna jest na stronie: funduszsprawiedliwości.gov.pl .

Dyżury w ramach przedsięwzięcia wyznaczył również Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej (więcej informacji pod adresem:https://www.dabrowatar.sr.gov.pl/tydzien-pomocy-osobom-pokrzywdzonym-przestepstwem-ogloszenie,new,mg,1.html,791).

UWAGA

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnie informuje, że na terenie Naszej Gminy może dochodzić do wyłudzeń przez osoby podszywające się za pracowników socjalnych.

W związku z powyższym w razie wątpliwości prosimy o kontakt z tut. Ośrodkiem Pomocy Społecznej pod nr telefonu: 14 641 10 82.

Informacja

Wójt Gminy Olesno informuje, o możliwości uzyskania pomocy w formie
produktów żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Podprogram 2021 Plus.

Więcej informacji tutaj.

Potrzebne dokumenty:

Część A

Część B

Oświadczenie

Ogłoszenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnie planuje rozpocząć realizację programów:

  1. Opieka wytchnieniowa w ramach pobytu dziennego – edycja 2023,
  2. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023.

Osoby zainteresowane proszone są o wstępne zgłaszanie się do tut. GOPS telefonicznie lub osobiście do 4 listopada 2022 roku do godziny 14.00.

Informacja

W dniu 17 czerwca 2022r. (piątek), Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnie będzie nieczynny.

Odpracowanie powyższego dnia nastąpi w dniu 11 czerwca 2022r. (sobota). W związku z  tym w tym dniu (11-06-2022r.) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie otwarty.