Ogólne informacje dotyczące świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego można pobrać i złożyć wraz z kompletem dokumentów w:

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Oleśnie ul. Długa 18, 33-210 Olesno

Obsługa stron: (m.in.: wydawanie wniosków, przyjmowanie wniosków, udzielanie informacji)

  • Poniedziałek – piątek w godzinach od 7:30 do 15:30,

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 01 sierpnia do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 31 października danego roku.

Natomiast, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 30 listopada danego roku.