Harmonogram wypłat świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego

Miesiąc, którego dotyczy wypłata

Termin wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego w poszczególnych miesiącach

kwiecień 2017r.

maj 2017r.

czerwiec 2017r.

lipiec 2017r.

sierpień 2017r.

wrzesień 2017r.

2017-04-25

2017-05-25

2017-06-26

2017-07-26

2017-08-25

2017-09-25