Rozeznanie rynku na dostawę sprzętu komputerowego oraz multimedialnego

Rozeznanie rynku na dostawę sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w podziale na części w ramach projektu pt. „Dla dobra dzieci – utworzenie placówki opiekuńczo-specjalistycznej w Gminie Olesno” realizowanego w ramach RPO Województwa Małopolskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://bip.malopolska.pl/gopswolesnie,a,1888108,rozeznanie-rynku-na-dostawe-sprzetu-komputerowego-oraz-multimedialnego.html